Dự án

Điều gì định hình
lên concept

01
Bố cục

cách sắp xếp, phối cảnh sản phẩm, người đồ với góc chụp.

02
Bối cảnh

Bối cảnh tạo dựng cho đối tượng nổi bật bao gồm nền, phụ kiện phối cùng.

03
Ánh sáng

Ánh sáng tạo ra chuyển động cho bức ảnh và là ngôn ngữ của nhiếp ảnh.

04
Xử lý hậu kỳ

Kỹ năng xử lý hậu kỳ và kỹ năng làm việc với photoshop.

Concept định hình cá tính

mỗi thương hiệu, mỗi nhân vật đều cần có một cá tính riêng để được nhớ đến.

Chupanh.vn

Concept luôn là duy nhất. Với mỗi concept chỉ định hình được một thông điệp duy nhất. Chúng tôi muốn khách hàng lưu ý điều này, bởi vì chúng tôi đã thấy những khách hàng cố gắng chắp vá, đưa rất nhiều khát khao, mong muốn, thông điệp vô một concept ảnh và cuối cùng nó không tạo ra bức hình đẹp.

Concept sáng tạo thì sẽ phá cách

Concept fancy thì sẽ vui vẻ

Concept chỉnh chu thì sẽ không sáng tạo

Brand
ing Image
Builder

Scroll to Top