Ý tưởng concept chụp ảnh

1, LIST TRONG HOP [su_box title="Nhân sự" box_color="#fcb8fc" title_color="#590536"][su_list icon="icon: circle" icon_color="#f45ce3"] Quay phim kinh nghiệm 3 đến 5 năm Chuyên viên ý tưởng kịch bản trẻ trung, sáng tạo và nhạy cảm trước xu hướng Chuyên viên dựng phim giàu chuyên môn MC chuyên nghiệp...