VietNam Photography Group

Chụp ảnh sản phẩm Ngân Bình tại chupanh.vn

Thông tin dự án

Tên khách hàng: Mr.Ngân

Ngày thực hiện: 5/9/2017

Tác phẩm: Chụp ảnh sản phẩm Ngân Bình

Chi phí: 1.000.000 – 2.000.000 VNĐ

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

 

Bài hay  60 giây để chỉnh sáng màu cho ảnh bằng Photoshop