VietNam Photography Group

Chụp ảnh sản phẩm giày dép cho bé

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Tên khách hàng: Ms Trang

Ngày chụp: 30/8/2017

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm

Sản phẩm: Chụp ảnh sản phẩm giày dép cho bé

Chi phí: 500.000 – 1.000.000 VNĐ

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các đoạn văn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý ảnh màu
  • Chỉnh sửa màu sắc

Thời gian hoàn thành sản phẩm: 2 – 3 ngày

Bài hay  CHỤP ẢNH KHO XƯỞNG SẢN XUẤT RÈM