VietNam Photography Group

Chụp ảnh mẫu beauty tại chupanh.vn

Thông tin tác phẩm 

Tên khách hàng: Hoài Phương, Ngọc Tú, Việt Hà

Ngày thực hiện: 2/9/2017

Tác phẩm: Chụp ảnh mẫu beauty

Chi phí: 1.000.000 – 2.000.000 VNĐ

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

Bài hay  Chụp ảnh sản phẩm văn phòng phẩm cao cấp