Hậu trường Dự án chụp ảnh sản phẩm bánh Khảo theo concept

Tên khách hàng: Ms. Hồng

Ngày thực hiện: 18/07/2018

Danh mục: Chụp ảnh món ăn

Xử lý hậu kỳ: Trung bình

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 3 – 5 ngày

 

Viết một bình luận