HẬU TRƯỜNG CHỤP DỰ ÁN NỘT THẤT

Tên khách hàng: Ms, Xuân

Ngày thực hiện: 24/07/2018

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm

Độ khó: Cơ bản

Xử lý hậu kỳ: Cơ bản

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 3 – 5 ngày