Hậu trường chụp ảnh sản phẩm túi giao hàng chụp nền trắng

Tên khách hàng: Mr. Minh

Ngày thực hiện: 05/07/2018

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm nền trắng

Sản phẩm: Túi giao hàng

Độ khó: Cơ bản

Xử lý hậu kỳ: Cơ bản

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 3 – 5 ngày