Hậu trường chụp ảnh sản phẩm nước hoa cao cấp Ấn Độ

Tên khách hàng: Ms. Diana

Ngày thực hiện: 01/06/2017

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm

Sản phẩm: Nước hoa

Xử lý hậu kỳ: Trung bình

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 2 – 3 ngày

Viết một bình luận