Chupanh.vn - Muốn chụp ảnh chỉ cần vào chupanh.vn

Hậu trường chụp ảnh sản phẩm chăn ga

– Khách hàng: Mr. Quyền
– Sản phẩm : chăn ga
– Độ khó: trung bình
– Chi phí : 1.000.000- 2.000.000

Hậu trường chụp ảnh chăn ga
Hậu trường chụp ảnh chăn ga 2
Hậu trường chụp ảnh chăn ga 3
Hậu trường chụp ảnh chăn ga 4
Hậu trường chụp ảnh chăn ga 5
Hậu trường chụp ảnh chăn ga 6
Hậu trường chụp ảnh chăn ga 7
Hậu trường chụp ảnh chăn ga 8

Album chụp ảnh chăn ga

Album chụp ảnh tiêu biểu

Chụp ảnh sản phẩm Nanosi
http://url.copy.com.vn/NSBF7
Đèn sửơi và cây lau nhà
http://url.copy.com.vn/F0LEW
Chụp ảnh đồng hồ
http://url.copy.com.vn/Bwo42
Chụp ảnh bánh ngọt
http://url.copy.com.vn/gjD58
Khoá cửa điện tử
http://url.copy.com.vn/hfeql

Hậu trường

Chụp ảnh sản phẩm Nanosi
http://url.copy.com.vn/NSBF7
Đèn sửơi và cây lau nhà
http://url.copy.com.vn/F0LEW
Chụp ảnh đồng hồ
http://url.copy.com.vn/Bwo42
Chụp ảnh bánh ngọt
http://url.copy.com.vn/gjD58
Khoá cửa điện tử
http://url.copy.com.vn/hfeql
Gọi tư vấn
Bản đồ