HẬU TRƯỜNG CHỤP ẢNH PROFILE

Tên khách hàng: Mr. Anh

Ngày thực hiện: 20/06/2018

Danh mục: Chụp ảnh profile

Thời gian thực hiện: 3 – 4 tiếng

Độ khó: Trung bình

Xử lý hậu kỳ: Trung bình

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 3 – 5 ngày