Hậu trường chụp ảnh profile cá nhân tại studio chupanh.vn

Tên khách hàng: Mr. Tâm

Ngày thực hiện: 07/05/2017

Danh mục: Chụp ảnh profile

Xử lý hậu kỳ: Trung bình

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 2 – 3 ngày

Viết một bình luận