HẬU TRƯỜNG CHỤP ẢNH DỰ ÁN ĐỆM XINH

Tên khách hàng: Mr.Tuấn

Ngày thực hiện: 15/06/2018

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm

Độ khó: Trung bình

Xử lý hậu kỳ: Trung bình

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 3 – 5 ngày