Chụp ảnh sự kiện triển lãm Mosaic

Tên khách hàng: Công ty Mosaic

Ngày thực hiện: 13/12/2017

Danh mục: Chụp ảnh sự kiện

Sản phẩm: Chụp ảnh triển lãm 

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 2 – 3 ngày

Viết một bình luận