Chụp ảnh sinh nhật công ty tư vấn tài nguyên và môi trường Enco86

Tên khách hàng: Công ty tư vấn tài nguyên và môi trường ENCO86

Ngày thực hiện: 25/10/2017

Danh mục: Chụp ảnh sự kiện

Sản phẩm: Chụp ảnh sinh nhật công ty

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 2 – 3 ngày

 

Viết một bình luận