Chụp ảnh sản phẩm xe máy điện

Tên khách hàng: Ông Minh

Date executing: 26/7/2017

Danh mục: Chụp ảnh 

Manufacturer: Chụp ảnh sản phẩm xe máy

Chi phí: 500.000 – 1.000.000 VNĐ

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các đoạn văn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý ảnh màu
  • Edit background daemon

Thời gian hoàn thành sản phẩm: 2 – 3 ngày

Viết một bình luận