Chụp ảnh sản phẩm vòng đá phong thủy tại studio của Chupanh.vn

Tên khách hàng: Ms Ngọc

Ngày thực hiện: 30/8/2017

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm

Sản phẩm: Chụp ảnh sản phẩm vòng đá phong thủy

Chi phí: 800.000 – 1.000.000 VNĐ

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện: 2 – 3 ngày

Viết một bình luận