Chụp ảnh sản phẩm nước hoa cao cấp

Tên khách hàng: Ms Trang

Ngày thực hiện: 7/8/2017

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm

Sản phẩm: Chụp ảnh nước hoa cao cấp

Chi phí: 1.000.000 – 2.000.000 VNĐ

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

Viết một bình luận