CHỤP ẢNH SẢN PHẨM ĐỆM XINH Mr. TUẤN

Tên khách hàng: Mr. Tuấn

Ngày thực hiện: 13/09/2018

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm

Sản phẩm: Đệm

Chi phí: 4.000.000đ

Độ khó: Trung bình

Xử lý hậu kỳ: Trung bình

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 3 – 5 ngày