Chụp ảnh Resort Đại Lải

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Tên khách hàng: Resort Đại Lải

Ngày thực hiện: 13/12/2017

Địa điểm chụp: Hà Nội

Danh mục: Chụp ảnh công ty

Sản phẩm: Chụp ảnh giới thiệu resort 

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

Viết một bình luận