Chụp ảnh nhân sự cho công ty nước ngoài

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Tên khách hàng: Ms Châu

Ngày thực hiện: 9/8/2017

Địa điểm chụp: Phố Huế – Hà Nội

Danh mục: Chụp ảnh công ty

Sản phẩm: Chụp ảnh nhân sự công ty

Chi phí: 1.000.000 VNĐ – 1.500.000 VNĐ

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

Viết một bình luận