Chụp ảnh nhà hàng Mapa

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Tên khách hàng: Nhà hàng Mapa

Ngày thực hiện: 02/12/2017

Địa điểm chụp: Hà Nội

Danh mục: Chụp ảnh nhà hàng

Sản phẩm: Chụp ảnh giới thiệu nhà hàng

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

Viết một bình luận