Chụp ảnh nấu ăn thương hiệu nồi BBcooker

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Tên khách hàng: Mr Việt Anh

Ngày thực hiện: 5/6/2017

Danh mục: Chụp ảnh món ăn

Sản phẩm: Món ăn với nồi BBcooker

Chi phí: 1.500.000 – 2.000.000 VNĐ

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

khachhang

Viết một bình luận