Chụp ảnh Hotel Trang Trang

Tên khách hàng: Anh Trung

Ngày thực hiện: 03/01/2018

Danh mục: Khách sạn

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 2 – 3 ngày

 

Viết một bình luận