Chụp ảnh giới thiệu công ty Samsung Welstory

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Tên khách hàng: Công ty Samsung Welstory

Ngày thực hiện: 9/10/2017

Địa điểm chụp: Bắc Ninh

Danh mục: Chụp ảnh công ty

Sản phẩm: Chụp ảnh giới thiệu công ty

Chi phí: 1.000.000 VNĐ – 1.500.000 VNĐ

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

Viết một bình luận