Chụp ảnh doanh nghiệp MBC

Tên khách hàng: Doanh nghiệp MBC

Danh mục: Chụp ảnh công ty

Sản phẩm: Chụp ảnh giới thiệu công ty

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 2 – 3 ngày

 

 

Viết một bình luận