Chụp ảnh đồ uống cho nhà hàng Trung Nguyên Ecoffee

Tên khách hàng: Mr Minh

Ngày thực hiện: 26/7/2017

Danh mục: Chụp ảnh món ăn – đồ uống

Sản phẩm: Chụp ảnh đồ uống cho nhà hàng

Chi phí: 500.000 – 1.000.000 VNĐ

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

Viết một bình luận