Chụp ảnh cửa hàng giày Canvad

Tên khách hàng: Cửa hàng giày Canvad

Ngày thực hiện: 01/12/2017

Danh mục: Chụp ảnh cửa hàng

Sản phẩm: Chụp ảnh cửa hàng giày Canvad

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 2 – 3 ngày

Viết một bình luận