15.6.2018 – Chụp ảnh quần áo thể thao thương hiệu Kappa U23VN

Tên khách hàng: Kappa

Ngày thực hiện: 10/07/2018

Danh mục: Chụp ảnh thời trang

Xử lý hậu kỳ: Trung bình

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 3 – 5 ngày

 

Viết một bình luận