Chụp ảnh sản phẩm túi chườm Hapaku

Tên khách hàng: Mr Hải

Ngày thực hiện: 29/11/2017

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm

Sản phẩm: Chụp ảnh túi chườm Hapaku

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 2 – 3 ngày

Bài hay  Chụp ảnh món ăn tại nhà hàng Superhotel

You might also like More from author