Chụp ảnh sản phẩm giày

Tên khách hàng: Mr. Hùng

Ngày thực hiện: 21/11/2017

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm

Sản phẩm: Chụp ảnh giày

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 2 – 3 ngày

Bài hay  Chụp ảnh sự kiện thành lập công ty Thiên Sơn

You might also like More from author