Giá in dịch vụ in ảnh

 

1.Ảnh in trên giấy

Cỡ ảnh (cm)In phủIn ép lụa
6 x 93.000đ4.000đ
9 x 124.000đ4.000đ
10 x 154.500đ5.000đ
13 x 185.800đ6.500đ
15 x 219.500đ11.000đ
20 x 3020.000đ22.000đ
25 x 3840.000đ45.000đ
30 x 4565.000đ70.000đ
35 x 5075.000đ80.000đ
40 x 60105.000đ115.000đ
50 x 75135.000đ145.000đ
60 x 90180.000đ205.000đ
70 x 110285.000đ305.000đ
80 x 120395.000đ415.000đ

 

2.Ảnh in trên gỗ

Cỡ ảnhGỗ lụaGỗ micaGỗ lụa cao cấpGỗ gương
15 x 2135.000đ40.000đ80.000đ85.000đ
20 x 3065.000đ80.000đ100.000đ105.000đ
25 x 3885.000đ100.000đ135.000đ140.000đ
30 x 45120.000đ135.000đ175.000đ180.000đ
35 x 50140.000đ160.000đ230.000đ240.000đ
40 x 60180.000đ220.000đ270.000đ280.000đ
50 x 75250.000đ280.000đ380.000đ400.000đ
60 x 90320.000đ380.000đ500.000đ520.000đ
70 x 110490.000đ545.000đ645.000đ675.000đ
80 x 120575.000fđ650.000đ795.000đ805.000đ