Giá chụp ảnh bà bầu

 

 

Dịch vụ Gói Mô tả Thời gian Chi phí
Chụp ảnh tại Studio Gói 1 -Số người chụp: 1

-Được nhận toàn bộ file ảnh gốc và file ảnh chỉnh sửa (10 ảnh)

-Trang điểm và làm tóc miễn phí

-Được nhận 5 bức ảnh in size 15cm x 15cm

– Được giảm giá 5% ở những lần chụp ảnh tiếp theo (có thể lựa chọn dịch vụ chụp ảnh khác)

Tối đa 2h 1.000.000 VNĐ
  Gói 2 -Số người chụp: 1

-Được nhận toàn bộ file ảnh gốc và file ảnh chỉnh sửa (20 ảnh)

– Trang điểm và làm tóc miễn phí cho bà bầu

-Nhận ngay 7 ảnh in size 15cm x15 cm

– Được giảm giá 5% ở những lần chụp ảnh tiếp theo (có thể lựa chọn dịch vụ chụp ảnh khác)

Tối đa 3h 1.300.000 VNĐ
  Gói 3 -bà bầu chụp ảnh cùng gia đình (chồng, con)

-Được nhận toàn bộ file ảnh gốc và file ảnh chỉnh sửa (20 ảnh)

– Được giảm giá 5% ở những lần chụp ảnh tiếp theo (có thể lựa chọn dịch vụ chụp ảnh khác)

Tối đa 3h 1.600.000 VNĐ
Chụp ảnh bà bầu dã ngoại

 

Gói 1 -Số người chụp: 1

-Được nhận toàn bộ file ảnh gốc và file ảnh chỉnh sửa (15-20 ảnh)

-Lựa chọn 1 địa điểm dã ngoại tại nội thành Hà Nội

– Được giảm giá 5% ở những lần chụp ảnh tiếp theo (có thể lựa chọn dịch vụ chụp ảnh khác)

Tối đa 3h 2.300.000 VNĐ
  Gói 2 -Số người chụp: bà bầu cùng gia đình (tối đa 3 người)

-Lựa chọn tối đa 2 địa điểm trong nội thành Hà Nội (tăng 20% nếu lựa chọn địa điểm ngoài nội thành Hà Nội)

– Được giảm giá 5% ở những lần chụp tiếp theo(có thể lựa chọn dịch vụ chụp ảnh khác)

 

Tối đa 4h 2.700.000 VNĐ
  Gói 3 Chụp ảnh bà bầu dã ngoại ngoài khu vực Hà Nội

-Các điểm dã ngoại và thời gian chụp ảnh do khách hàng cung cấp

  Liên hệ

 

Chụp ảnh bà bầu tại phim trường   -Khách hàng có thể tự lựa chọn phim trường hoặc chupanh.vn tư vấn

– Chụp ảnh không giới hạn số lượng tại phim trường

-Nhận toàn bộ files ảnh gốc

-Được chỉnh sửa chi tiết 15 kiểu ảnh

-Được nhận 5 ảnh in size 15cm x 15cm

Tối đa 3h 2.700.000 VNĐ

(chi phí trên đã bao gồm vé vào phim trường )