VietNam Photography Group

Chụp ảnh thời trang nam cao cấp

Tên khách hàng: Mr Hưng

Ngày thực hiện: 21/7/2017

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm 

Sản phẩm: Quần áo nam

Chi phí: 500.000 – 1000.000 VNĐ

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

Bài hay  Chụp ảnh món ăn Noodle Story