VietNam Photography Group

Chụp ảnh sản phẩm văn phòng phẩm cao cấp

Tên khách hàng: Mr Hoàng

Ngày thực hiện: 15/7/2017

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm 

Sản phẩm: Chụp ảnh sản phẩm văn phòng phẩm

Chi phí:  500.000 – 1.000.000 VNĐ

Xử lý hậu kỳ: Đơn giản

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

Bài hay  Chụp ảnh sản phẩm quần áo thu đông với người mẫu