VietNam Photography Group

Trường Phạm, Photographer

1.Tính cách, sở thích

Năng động, sáng tạo, đam mê với công việc

-Luôn cố gắng hoàn thiện bản thân

-Không ngừng tìm tòi, học hỏi để tạo nên sản phẩm chất lượng

2.Năng lực bản thân

Có mắt thẩm mĩ tốt, kỹ năng chuyên môn cao

-Chịu trách nhiệm định hình concept và chụp ảnh cho khách hàng

– Có khả năng design, xử lý hậu kỳ chụp ảnh

-Linh hoạt, thích ứng công việc tốt, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng

Bài hay  Dương Phạm, Photographer