VietNam Photography Group

Hà Nguyễn, Blend& Retouch

1.Tính cách

-Phương châm sống: Cuộc sống của con người chỉ tồn tại khi có sự sáng tạo

-Vui vẻ, phóng khoáng nhưng đề cao hiệu quả công việc

-Làm việc có trách nhiệm

2.Năng lực chuyên môn

-Nhạy bén về bố cục và màu sắc trong nhiếp ảnh

-Cập nhật xu hướng về tông màu và kỹ thuật blend & retouch

-Chịu trách nhiệm xử lí hình ảnh mang tính nghệ thuật cao

 

Bài hay  Nam Vũ, Photographer