VietNam Photography Group

Chụp ảnh sản phẩm 2018

 

  • Nội dung

Chụp ảnh sản phẩm có phối với phụ kiện

Chụp ảnh sản phẩm theo concept

Chụp ảnh sản phẩm theo concept phối phụ kiện
  • Chụp ảnh

+Thời gian:  4 –  8  tiếng

+Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn

+Số lượng sản phẩm chụp: Không giới hạn

 

  • Địa điểm

+> Khách hàng chọn phông nền ý tưởng chụp

 

  • Sản phẩm khách hàng nhận được

+Toàn bộ file ảnh gốc

+ Chỉnh sửa 3 ảnh/sản phẩm

+ Chèn thông tin lên ảnh

 

  • Chi phí: 1.990.000 VNĐ