Chụp ảnh thời trang ngoại cỡ

Tên khách hàng: Cửa hàng thời trang Overweight

Ngày thực hiện: 03/12/2017

Danh mục: Chụp ảnh thời trang

Sản phẩm: Chụp ảnh thời trang ngoại cỡ

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 2 – 3 ngày

Scroll to Top