Set up

Quy trình làm việc chuẩn bị cho buổi chụp:

  1. Thống nhất về nội dung chụp hình, thời gian, địa điểm chụp hình
  2. Lên thời gian biểu cho buổi chụp
  3. Chuẩn bị phông nền, các thiết bị sử dụng cho buổi chụp
  4. Tiến hành chụp
  5. Gửi file ảnh gốc để khách hàng chọn mã chỉnh sửa
  6. Chỉnh sửa ảnh
Ekip tham gia và thiết bị sử dụng
1. 1 photographer, 1 supporter (nếu có), 1 stylist , 1 hoá trang nếu có )

2. Thiết bị sử dụng: Máy ảnh Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 6D, thiết bị hỗ trợ ánh sáng

Scroll to Top