Retouch

Sau khi tiến hành xong khâu Tiền kỳ, Chupanh.vn sẽ gửi toàn file gốc để khách hàng có sự lựa chọn ảnh Hậu kỳ

Khách hàng có 24-48h để gửi lại mã ảnh chọn theo cấu trúc sau đây

Thường 1 file Ảnh sẽ có mã CAVN0011 – CAVN 056

Quý khách sẽ ghi lại mã ảnh theo thứ tự trên ra file word cũng như yêu cầu chỉnh sửa  và gửi lại email tuvan@chupanh.vn hoặc số Zalo như trên web.

Chupanh.vn sẽ tiếp nhận yêu cầu của quý khách và tiền hành chỉnh sửa

sau 2-5 ngày chúng tôi sẽ bàn giao ảnh chỉnh sửa theo tiến độ  tuỳ vào từng dự án

KHách hàng phản hồi chỉnh sửa lần 1

KHách hàng phản hồi chỉnh sửa lần 2

Chupanh.vn CHốt final, khách hàng thanh toán hợp đồng và đóng dự án .

httpss://www.youtube.com/watch?v=t0CIUqTubvs&ab_channel=M%E1%BA%A1ngch%E1%BB%A5p%E1%BA%A3nhVi%E1%BB%87tNamCh%E1%BB%A5p%E1%BA%A2nh.VN

Scroll to Top