Giá dịch vụ in ảnh

Để phục vụ nhu cầu in ảnh của quý khách được tiện lợi và nhanh chóng nhất, chúng tôi xin giới thiệu giá dịch vụ in ảnh với mọi kích thước từ nhỏ đến lớn, phục vụ nhu cầu khách hàng.

Để phục vụ nhu cầu in ảnh của quý khách được tiện lợi và nhanh chóng nhất, chúng tôi xin giới thiệu bảng giá in ảnh – rửa ảnh với mọi kích thước từ nhỏ cho đến lớn. Phục vụ mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Bảng giá dịch vụ in ảnh tại Chupanh.vn

1.Ảnh in trên giấy.

Cỡ ảnh (cm) In phủ In ép lụa
6 x 9 3.000đ 4.000đ
9 x 12 4.000đ 4.000đ
10 x 15 4.500đ 5.000đ
13 x 18 5.800đ 6.500đ
15 x 21 9.500đ 11.000đ
20 x 30 20.000đ 22.000đ
25 x 38 40.000đ 45.000đ
30 x 45 65.000đ 70.000đ
35 x 50 75.000đ 80.000đ
40 x 60 105.000đ 115.000đ
50 x 75 135.000đ 145.000đ
60 x 90 180.000đ 205.000đ
70 x 110 285.000đ 305.000đ
80 x 120 395.000đ 415.000đ

2.Ảnh in trên gỗ

Cỡ ảnh Gỗ lụa Gỗ mica Gỗ lụa cao cấp Gỗ gương
15 x 21 35.000đ 40.000đ 80.000đ 85.000đ
20 x 30 65.000đ 80.000đ 100.000đ 105.000đ
25 x 38 85.000đ 100.000đ 135.000đ 140.000đ
30 x 45 120.000đ 135.000đ 175.000đ 180.000đ
35 x 50 140.000đ 160.000đ 230.000đ 240.000đ
40 x 60 180.000đ 220.000đ 270.000đ 280.000đ
50 x 75 250.000đ 280.000đ 380.000đ 400.000đ
60 x 90 320.000đ 380.000đ 500.000đ 520.000đ
70 x 110 490.000đ 545.000đ 645.000đ 675.000đ
80 x 120 575.000fđ 650.000đ 795.000đ 805.000đ

 

Xem thêm bảng giá gói dịch vụ chụp ảnh sản phẩm tại đây

Scroll to Top